Yönetim Kurulu

YÖNETİM VE DENETİM KURULU

YÖNETİM:

Başkan: Reyhan AKTAR
Başkan Yardımcısı: Hamide AKAR
Genel Sekreter: Gülbirivan ATLI
Sayman: Duygu Özge BEREKATOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi: Müzeyyen KAYA

DENETİM:

Adalet KESKİN
Berrin AKSU
Aygül ONUR