GENEL KURUL DUYURU KARARI

GENEL KURUL DUYURU KARARI
Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 24.02.2024 tarihinde saat 14.00’da dernek merkezinde yapılmasına ve üyelere elektronik ortamda mesaj gönderilmesine çoğunluk sağlanamadığı takdirde 02.03.2024 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündem maddelerince toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündem

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan Kurulunun Teşkili
  3. YK ve DK Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi
  4. YK ve DK Faaliyet Raporlarının İbrazı ve Oylanması
  5. Tüzük değişikliği
  6. YK ve DK seçimi
  7. DOGUNSİFED’e delege gönderilmesi için YK’ya yetki verilmesi
  8. Dilek ve Temenniler
  9. Kapanış