Kadın ve Aile: Sorunlar ve Gelecek perspektifi Çalıştayı

Diyarbakır özgülünde Sur örneklemi üzerinden, kadınların ve ailelerin bölgede yaşanan olaylardan etkilenme düzeyi sonucunda ortaya çıkan durum ile sosyal hayat ve toplumsal yapıya ilişkin araştırma, analiz ve ileriye yönelik kadınlara özgü planlama çalışması yapmayı amaçlayan DİYARBAKIR KADIN VE AİLE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ projemizin ilk çalıştayını 23 Eylül Cuma günü saat 14:00’da Dernek merkezimizde gerçekleştiriyoruz.