E-TİCARET EĞİTİMİ

Internet kullanımının yaygınlasmasıyla birlikte bir yandan e-ticaret sürecinde katılımcılar artarken, diger yandan da e-ticaret hacminin toplam ticaret hacmi içindeki payı hızlı bir sekilde büyümektedir. Eticaret hızlı bir sekilde yaygınlasırken isletmelere önemli maliyet avantajları sunmakta ve isletmelerin verimliliklerini artırmaktadır. Internet ve e-ticaret, sınırlı imkanları nedeniyle dıs ticaret sürecine yeterince katılamayan KOBI’lerin de uluslararası piyasalara açılmalarına imkan saglayacaktır. KOBI’ler böylece yüksek yatırım ve harcama yapmadan uluslararası pazarlara girebilme,bu pazarlara ürün sunabilme fırsatına kavusacaklardır. Diyarbakır is kadınları dernegi olarak bir çok is kadını dernek üyemiz bulunmakta ve onlarında bu teknoloji alanında bilgilendirilmesi, daha önce e-ticaretle ilgili bir kapasitesinin olmaması üyeler egitimi alıp diger üyelere kurum kuruluslara aktaracaktır.
24 Şubat 2018 Saat;10.00’da Karacadağ Kalkınma Ajansı Toplantı Salonunda e-ticaret eğitimi donanımlı bigileriyle eğitmen Sayın Ersan ERTÜRK tarafından aktarılmıştır.