DİYARBAKIR KADIN VE AİLE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PROJESİ

Bölgede yıllardır yaşanan sorunlar, ekonomik alanda ciddi tahribatlar yaratmış, bölgenin sosyo-ekonomik açıdan geri kalmasına ve bölge halkının ciddi ekonomik sorunlar yaşamasına neden olmuştur. 3 yıllık ara bir soluklanma dönemi sonrası 2015 sonbaharıyla birlikte bölgede ve Diyarbakır’da yaşanan olaylar geçmişten farklı olarak kentsel yaşamı derinden etkilemeye başlamıştır. Olaylar kırdan kent merkezine kaymıştır. 20.000’in üzerinde insanın Diyarbakır ilinin farklı ilçelerine veya farklı merkezlere göç ettikleri tahmin edilmektedir. Yasaklar süresince de ilin ticaret ve turizm merkezi olarak bilinen ilçesinde işletmelerin, esnafın uzun bir süre kapalı kaldığı ve iş kayıpları yaşadığı gözlenmiştir. Aynı şekilde kentin merkezinde gelişen olaylar kentin ekonomisini de, toplumsal yaşamı da olumsuz etkilemiştir. Kimi aileler dağılmak zorunda kalmış, kimi aileler farklı şehirlere ya da ilçelere göç etmişlerdir. Zaten yoksulluk problemiyle boğuşan bu aileler daha fazla yoksulluğa ve yoksunluğa mahkum edilmiştir. Bunun yarattığı psikolojik ve sosyal tahribat kestirilemez boyutlardadır. 2015 yılı itibariyle günlük hayatımıza yeniden giren çatışmalı süreç, eğitimde kesintilere, yerinden edilmelere, göçlere, tedavi edilmemesi halinde yıllarca sürecek travmalara neden olmuştur ve olmaktadır. 117.698 olan Sur nüfusunun 59.619’unu oluşturan kadınların yüzde kaçı, ne derece ve nasıl etkilenmiştir bu süreçten? Bu tahribatları asgariye indirmenin yolları var mıdır? Bu noktada önceliğimiz çatışmalardan etkilenen kimselerin günlük hayatlarını, iş ve ticaret hayatlarını şekillendirecek olan kişiler arası ve kurumlara güven duygusunu yeniden inşa etmek mümkün müdür; nasıl? Bu sorulara yanıt bulunması gereken bir durum içerisinde olduğumuz aşikardır. 2016 yılı başında dernek olarak yürüttüğümüz Sur yardımlaşma kampanyasında pek çok aileye ulaştık. Dernek olarak başından beri ilgili olduğumuz Sur ilçesi ve kadınların yaşadığı sorunlar konusunda gerekli alt yapı, bilgi ve tecrübeyle geliştirdiğimiz DİYARBAKIR KADIN VE AİLE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ projemiz; Diyarbakır özgülünde Sur örneklemi üzerinden, kadınların ve ailelerin bölgede yaşanan olaylardan etkilenme düzeyi sonucunda ortaya çıkan durum ile sosyal hayat ve toplumsal yapıya ilişkin araştırma, analiz ve ileriye yönelik kadınlara özgü planlama çalışması yapmayı amaçlamaktadır.


Bu amaç doğrultusunda 1 Eylül’de start alan projemiz 3 aylık olup Karacadağ Kalkınma Ajansının mali desteğiyle yürütülmektedir.

DİKAD tarafından hazırlanan projenin olumlu sonuçları öncelikle yerel dinamikleri harekete geçirerek, bölgedeki STK’ları bu tür araştırmalar geliştirmeye ve aynı şekilde proje, başarısı oranında hedef grupların sorunlarının giderilmesi için çabaların artmasına teşvik edecektir. Proje raporu gerek iş dünyası gerekse de akademik camia için referans verilecek bir çalışma olacaktır. Bu da raporun etkisini uzun vadede arttıracaktır.Bu durum Diyarbakır ile sınırlı olmayıp, benzer süreçleri yaşayan, benzer sorunlarla boğuşan Şırnak, Nusaybin, Silvan, Cizre gibi il ve ilçelerimiz için de uyarlanabilir olacaktır.