”İstihdam Garantili Konfeksiyon Personeli Yetiştirme Projesi”Tanıtım Toplantısı

DİYARBAKIR İŞ KADINLARI DERNEĞİ DEZAVANTAJLI 20 KADINI İŞ YAŞAMINA KAVUŞTURUYOR

Kısa adı DİKAD olan Diyarbakır İş Kadınları Derneği SODES kapsamında İşkur ile yürüttüğü proje ile dezavantajlı 20 kadına istihdam garantili tekstil eğitimi verecek.

Proje tanıtım toplantısı için basın mensupları ile bir araya gelen Diyarbakır İş Kadınları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Reyhan Aktar “Yoksulluk ve işsizlik, dezavantajlı bireylerin ekonomik ve sosyal hayata tam anlamıyla katılımlarında yaşadıkları ana zorluklardır. Dezavantajlı bireyler işgücü piyasasına veya istihdama katılamamaktadır. İstihdamları durumunda da düşük veya düzensiz gelir, kayıtsız çalışma ve sosyal güvenlikten mahrum olma gibi sorunlar dezavantajlı bireylerin çalışan yoksul haline gelmelerine neden olmaktadır” dedi .

Diyarbakır’ın  ülkede  işsizlik ve yoksulluğun en yaygın yaşandığı illerin başında geldiğine değinen Reyhan Aktar  “ 15-64 yaş arası çalışabilir yaştaki nüfus toplam nüfusun %59’unu oluşturmaktadır. Ancak işgücüne katılım ve istihdam oranları açısından kent 81 il içinde sonuncu sıradadır. Sahip olduğu işgücü potansiyeli nedeniyle özellikle işgücüne dayalı sektörlerde son yıllarda yatırımlarda artış görülmektedir. Ancak dezavantajlı kişilerin bu alanlarda istihdamında ayrımcılık, dışlanma, düşük ücret politikaları, kayıt dışı istihdam gibi sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadırlar” ifadesini kullandı.

Diyarbakır’ın  tekstil ve hazır giyim sektörleri için avantajının, sahip olduğu işsiz genç nüfus ve işgücüne katılım sağlamayan kadın nüfusunun olduğunun altını çizen Aktar  “Özellikle üretim alanında bu işgücü potansiyeli önemli bir avantaj olarak değerlendirilmektedir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe sunulacak mesleki eğitim programları ve destekleyici eğitimler ile de istihdama katılımları diğer sektörlere göre daha kolaydır. Bu nedenle dezavantajlı grupların istihdama katılımı için uygun bir sektördür. Kentin sektördeki hammadde potansiyeli, işgücü avantajı ve ayrıca son yıllarda artan tekstil yatırımları ve sektörün geliştirilmesi için yapılan İhtisas OSB gibi altyapı ve destek çalışmaları da özellikle istihdamın sağlanması açısından önemlidir” dedi.

Proje ile ilgili detaylar aktaran Aktar “ Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı 2017 (SODES) kapsamında desteklenen ‘’İSTİHDAM GARANTİLİ KONFEKSİYON PERSONELİ YETİŞTİRME ‘’adlı projemiz 19.12.2017 ‘de start almıştır. 2018 yılında uygulayadığımız bu proje ile 20 kadına temel hazır giyim eğitimleri (kesim, dikim, makina, kalite kontrol vb.) uygulamalı olarak 6 ay verilecektir.  Çeşitli işletmeler bünyesinde de 1 ay staj yapmaları sağlanacaktır.  Proje sonucunda Proje ortağı İŞKUR il müdürlüğü VE STAJ GÖRDÜKLERİ İŞLETMELER İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE genç kadınların en az %50’si istihdam edilecektir” ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan ve proje ortağı olan İşkur’un il müdür yardımcısı Süleyman Aktoprak ise , Diyarbakır’da iş arayan çeşitli yaş gruplarından 31 bin 400 kadın olduğunu,  Diyarbakır’da tekstil yatırımlarının hızla arttığını, bu nedenle Diyarbakır İş Kadınları Derneğinin Yürüttüğü bu projenin çok önemli olduğunu, ve bu projenin ortağı olmaktan memnun olduklarının altını çizdi.